Recomendación 17/01/14

“Suleimán y Salúa”, do escritor Francisco Fernández Naval e o artista plástico Ali Ali é unha obra maxestosa, chea de vida, inspirada nun conto de tradición oral sirio ambientado nas historias de “As mil e unha noites”. O libro, editado por Trifolium nun formato de grande calidade estética, narra a historia de amor de dous seres (un humano e unha serea) absolutamente conmovedora. Non perdas ocasión de facerte con el na libraría “Á lus do candil”.

“Suleimán y Salúa”. Francisco X. Fernández Naval/ Ali Ali.

Edita: Trifolium, 2013. PVP: 35 €.